nl

Een veilige integere omgeving

Wij geloven dat het van groot belang is om op een integere manier te ondernemen. Tegelijkertijd erkennen wij dat dit niet vanzelf ontstaat. Daarom zorgen wij voor de nodige waarborgen om de gewenste normen en cultuur te handhaven. Denk bijvoorbeeld aan (centrale) ondernemingsraden, vertrouwenspersonen, klachtenreglementen, een klokkenluidersregeling en veilig gebruik van bedrijfsgegevens, maar ook aan een actief beleid op het uitvragen naar medewerkerstevredenheid; in 2023 startte Team EIFFEL daarvoor een langdurige samenwerking met Great Place To Work. Daarnaast staat het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel bij Team EIFFEL. Door verschillende bedrijfsvoeringsprocessen te certificeren, borgen wij kwalitatief hoogwaardige dienstverlening naar al onze interne en externe stakeholders.

Diversiteit, inclusie en gelijkheid

We vinden het belangrijk dat iedereen bij Team EIFFEL zichzelf kan zijn en gelijke kansen krijgt. In onze organisatie hoort iedereen erbij: we zijn er juist trots op dat zoveel persoonlijkheden, achtergronden, expertises en talenten in onze community samenkomen. Diversiteit is bovendien een middel om onze impact te vergroten: meer verschillende talenten en expertises leiden tot meer inzichten en zienswijzen, en daarmee tot meer innovatie en betere oplossingen.

Wij zetten ons dagelijks in om niet alleen op papier een inclusieve organisatie te zijn, maar hier met elkaar ook intrinsiek naar te handelen. Een voorbeeld van inclusiviteit bij Team EIFFEL is dat 73% van onze medewerkers een vast contract heeft.

Een gelijke beloning voor gelijke prestaties is binnen Team EIFFEL een belangrijke waarde. We monitoren dan ook actief op de startsalarissen van mannen en vrouwen, opdat deze gelijk blijven en niet afwijken. De man/vrouw verdeling is binnen Team EIFFEL is ongeveer 55/45, binnen het management is het aantal vrouwen iets groter dan het aantal mannen.

Unbiased hiring

Unbiased hiring, voor ons niet meer dan normaal. Onze recruitmentafdeling heeft dit namelijk hoog in het vaandel staan. Dit betekent dat elke sollicitant gelijke behandeling krijgt, vrij van vooroordelen of discriminatie gebaseerd op persoonlijke kenmerken. We waarborgen een eerlijk en inclusief wervingsproces door kandidaten uitsluitend te beoordelen op basis van vaardigheden, ervaring en geschiktheid voor de functie.

Het naleven van dit beleid brengt aanzienlijke voordelen met zich mee. We streven naar een werkomgeving die diversiteit omarmt en inclusie bevordert. Door verschillende achtergronden en perspectieven te verwelkomen, ontstaan er vruchtbare discussies en innovatieve ideeën die leiden tot effectievere oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan. Diversiteit bevordert niet alleen de innovatie, maar versterkt ook ons vermogen om creatief en flexibel te reageren op een steeds veranderende wereld.

Integriteitsrisico's

Team EIFFEL voert een zerotolerancebeleid ten aanzien van compliance- en integriteitsrisico’s. Daarnaast stimuleren wij onze bedrijfs-ethische uitgangspunten bij de onboarding en organiseren we op dit vlak een jaarlijkse informatieve, interactieve sessie. Daarnaast zijn wij een open, transparante organisatie waarin een mening of tegengeluid gegeven kan en mag worden. Respect voor elkaar is belangrijk. We vinden het belangrijk dit klimaat te behouden en borgen dit middels klachtenprocedures, vertrouwenspersonen, een reglement voor verantwoord drugs- en alcoholgebruik en een twee jaarlijkse RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie). Voor de toekomst inventariseren we hoe we een klokkenluidersregeling kunnen inrichten.

Kwaliteitswaarborgen

Kwaliteit is een van de onderscheidende waarden van Team EIFFEL. Dat komt overal in terug: zowel richting onze medewerkers als richting onze klanten, leveranciers en samenwerkingspartners leveren wij kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Om dit extra kracht bij te zetten hebben de labels kwaliteitscertificaten, lees op de pagina hieronder welke certificaten dit zijn.

Contact

Meer weten over hoe wij ethisch verantwoord ondernemen? Stel je vraag via een mail aan communicatie@teameiffel.nl