nl

Great Place to Work

Als Team EIFFEL kunnen wij bijdragen aan het welzijn van onze mensen. Zowel mentaal als fysiek. Werk speelt een belangrijke rol in het leven van onze collega’s en we streven dan ook naar optimaal werkgeluk voor iedereen. Door opdrachten te zoeken die passen bij kwaliteiten, drijfveren, ambities en waarden. Door talenten te ontplooien. Door een goede balans tussen werken en privé te stimuleren. En door sporten en vitaliteit onderdeel te laten zijn van het werken bij Team EIFFEL. Daarom hebben wij met trots het certificaat Great Place to Work ontvangen.

ISO 9001

Bij EIFFEL hechten wij waarde aan continue verbetering. Een goed kwaliteitsmanagementsysteem helpt daarbij. De ISO-certificering voor EIFFEL en EIFFEL Projects is een van de bewijzen dat wij onze processen goed op orde hebben en daardoor kwaliteit kunnen bieden.

CO2-Prestatieladder

In onze missie om Nederland toekomstbestendig maken, richten we ons ook op verduurzaming van onze eigen bedrijfsvoering. Om dit kracht bij te zetten, kiezen EIFFEL en EIFFEL Projects voor certificering op de CO2-Prestatieladder. Dit instrument bestaat uit vijf treden en helpt ons inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot en bij het reduceren van deze uitstoot. Lees meer over de CO2-Prestatieladder.

Safety Culture Ladder

Wij dragen bij aan het welzijn van onze mensen. Daar hoort veiligheid en gezondheid ook bij. Wij herkennen dat de bedrijfscultuur sterk bepalend is voor werkgeluk en een veilig gevoel. Daarom zijn wij verheugd trede 3 te hebben behaald van het NEN Safety Culture Ladder certificaat.

ISO 27001 (Thorbecke)

Wij vinden privacy en informatiebeveiliging erg belangrijk. Onze onderneming Thorbecke heeft de certificering ISO 27001 behaald en heeft daarmee aangetoond dat de informatiebeveiliging procesmatig gewaarborgd is.

Verhalen