nl

Great Place to Work

Als Team EIFFEL kunnen wij bijdragen aan het welzijn van onze mensen. Zowel mentaal als fysiek. Werk speelt een belangrijke rol in het leven van onze collega’s en we streven dan ook naar optimaal werkgeluk voor iedereen. Door opdrachten te zoeken die passen bij kwaliteiten, drijfveren, ambities en waarden. Door talenten te ontplooien. Door een goede balans tussen werken en privé te stimuleren. En door sporten en vitaliteit onderdeel te laten zijn van het werken bij Team EIFFEL. Daarom hebben wij met trots het certificaat Great Place to Work ontvangen.

ISO 9001

Bij EIFFEL hechten wij waarde aan continue verbetering. Een goed kwaliteitsmanagementsysteem helpt daarbij. De ISO-certificering voor EIFFEL en EIFFEL Projects is een van de bewijzen dat wij onze processen goed op orde hebben en daardoor kwaliteit kunnen bieden.

CO2-Prestatieladder

In onze missie om Nederland toekomstbestendig maken, richten we ons ook op verduurzaming van onze eigen bedrijfsvoering. Om dit kracht bij te zetten, kiezen EIFFEL en EIFFEL Projects voor certificering op de CO2-Prestatieladder. Dit instrument bestaat uit vijf treden en helpt ons inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot en bij het reduceren van deze uitstoot.

Safety Culture Ladder

Wij dragen bij aan het welzijn van onze mensen. Zowel mentaal als fysiek. Werk speelt een belangrijke rol in het leven van onze collega’s, dus we streven naar optimaal werkgeluk voor iedereen. Door opdrachten te zoeken die passen bij hun talenten, ambities en waarden. Door talent te ontplooien, een goede werk-privébalans te stimuleren en door sport en vitaliteit onderdeel te laten zijn van een baan bij EIFFEL.

Verhalen