nl

Een veilig wereld voor toekomstige generaties

Ook toekomstige generaties moeten zicht houden op het volledig kunnen ontplooien van hun talenten. Daarbij kan het niet zo zijn dat ze beperkt worden door de rekening die wij voor ze achterlaten voor ons eigen succes in deze tijd. We zijn toegewijd aan het minimaliseren van onze impact op het milieu door middel van terugdringen van onze CO2 uitstoot middels energiebesparing, recycling en het verminderen van afval. Ook proberen wij, waar het kan, onze keten mee te nemen in onze doelstelling en bewuster te maken, zodat we een nog grotere impact kunnen maken.

Zorgen voor onze planeet

In alles wat we doen proberen we te gaan voor de meest duurzame keuze. Het scheiden van afval, een energieneutraal kantoor, een in grote mate elektrisch wagenpark, samenwerken met duurzame leveranciers … allemaal voorbeelden van bewust duurzame keuzes. Daarnaast stimuleren we ook onze medewerkers om duurzame keuzes te maken. Bijvoorbeeld om regelmatig thuis te werken.

Elektrisch wagenpark

Wist je dat in 1994 de eerste EIFFEL-rode Renault door Nederland reed? Daarmee was EIFFEL een van de eerste organisaties in de branche die het merkstatement koppelde aan een wagenpark. Nu, dertig jaar later, is de rode kleur in combinatie met het logo op de weg nog steeds een ijzersterk visitekaartje.

Ondertussen is er veel veranderd. Zo rijden we nu rond in een customized Volkswagen ID.3. Die auto zegt veel over de hoge duurzaamheidsgrens, want ruim 60% van ons wagenpark is inmiddels volledig elektrisch. Met elkaar rijden Eiffelaars met gemak 20 miljoen kilometer per jaar elektrisch, zo leveren wij als organisatie een grote bijdrage aan de reductie van CO2 en zorgen we samen voor onze planeet. Lees hieronder meer over hoe wij omgaan met de CO2-uitstoot van onze werkzaamheden.

CO2-Prestatieladder

In onze missie om Nederland duurzaam toekomstbestendig maken, richten we ons ook op verduurzaming van onze eigen bedrijfsvoering. Om dit kracht bij te zetten, kiezen wij voor certificering op de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een instrument - bestaande uit vijf treden - dat ons helpt inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot en ons helpt bij het reduceren van deze uitstoot.

Onze locaties

Als collectief van ondernemingen, met ieder een eigen historie, heeft Team EIFFEL meerdere (kantoor)locaties in gebruik. In 2022 is begonnen met een consolidatieslag. Zo zijn we begin 2023 met succes op zoek gegaan naar een vervangende (centrale) locatie voor Palladio en EIFFEL-business unit Rijksoverheid; hiermee kunnen we afscheid nemen van de niet-energiezuinige locatie van Palladio. Deze stap past bij de strategie om verschillende, kleine werkplekken samen te voegen tot een aantal Team EIFFEL Clubhuizen, geografisch en strategisch verspreid over het land.

Door de Team EIFFEL Clubhuizen op basis van een herkenbare, uniforme stijl in te richten, dragen ze bij aan de cultuur die wij nastreven: onze locaties mogen werken, samenwerken en ontmoeten actief stimuleren. Er mag beweging zijn en de deur staat voor iedereen open, precies zoals dat ook voor clubhuizen in de sportwereld geldt.

Maar het afstoten van kleine locaties en het inrichten van centrale clubhuizen heeft ook een positieve impact op het milieu. Het gebruik van middelen wordt efficiënter, ons inkoopbeleid gaat centraler plaatsvinden en duurzame innovatie kan op grote schaal worden doorgevoerd.

Duurzame aanpassingen

In 2022 hebben we in het Clubhuis in Arnhem een aantal duurzame aanpassingen gedaan. We hebben de kwiklampen aan de buitenzijde van het pand vervangen door duurzame ledlampen, de transparanten in het gebouw vervangen door energiezuinige(re) exemplaren, de Tl-verlichting in de parkeergarage vervangen door energiezuinigere ledverlichting en de leidingen in de technische ruimte geïsoleerd. Bij het verwezenlijken van nieuwe Clubhuizen houden we rekening met dit soort aanpassingen en gaan we altijd voor de meest duurzame inrichting.

Dagelijks gebruik van onze Clubhuizen

Ook bij het dagelijks gebruik van onze locaties proberen wij het milieu zo min mogelijk te belasten. Zo streven we op locaties waar we invloed hebben op de catering naar het reduceren van verpakkingen, het gebruik van lokale streekproducten en het voorkomen van verspilling van levensmiddelen. Dit doen we door zoveel mogelijk 'just in time' in te kopen en een goede planning na te streven. Ook scheiden we in alle Clubhuizen ons afval en houden we bij inkoop van goederen en diensten ten behoeve van een van de locaties zoveel mogelijk rekening met het milieu. Een belangrijk criterium voor de selectie van leveranciers is bijvoorbeeld het hebben van een ISO14001 certificaat.

Verhalen

Contact

meer weten over de initiatieven voor verduurzaming? Stuur een mail naar communicatie@teameiffel.nl.