nl

De vier P's

Vanuit vier P’s (Personeel, Planeet, Profijt en Plezier) werkt de organisatie aan een zo evenwichtig mogelijk maatschappelijke betrokkenheid.

Personeel
De basis voor een organisatie als TASK zijn de medewerkers, het kapitaal van de onderneming. Hun tevredenheid en mate van ontwikkeling staat centraal in het handelen van TASK en dit mondt uit in veel initiatieven op dit vlak. Goede voorbeelden hiervan zijn: thema-avonden, persoonsgebonden studiebudget, competentie-management, medewerkerstevredenheidsonderzoek (8,4, 2020/2021), het programma ‘aandacht is het nieuwe goud’ en het constante onderzoek naar het DNA van TASK en welke mensen bij dit DNA passen. De staat van dienst van TASK laat zien dat zij veelal op de toonaangevende projecten van civiele en bouwkundige projecten in Nederland werkzaam zijn en dit al sinds het ontstaan van TASK. Ook voor de toekomst willen zij dit blijven realiseren en dit betekent het goed onderhouden van de relatie met medewerkers en altijd gericht zijn op duurzame toegevoegde waarde voor opdrachtgevers.

Planeet
Als dienstverlener is TASK slechts zijdelings betrokken bij een productieproces en worden zij veelal pas in de uitvoering van een project ingezet. Toch ook op het gebied van projectinzet van consultants is er nog een goede duurzame bijdrage te leveren tijdens de duur van een project. Binnen projecten proberen TASK-consultants in overleg met de opdrachtgever duurzaamheid concreet vorm te geven. Op plekken waar TASK zeker weet dat impact kan worden gemaakt, zijn ze druk bezig met CO2-reductie, zoals het kantoorpand in Utrecht en het wagenpark. In samenwerkingsverbanden stelt TASK steeds vaker duurzaamheidseisen. Zo verwachten ze van hun strategische samenwerkingspartners dat zij zich certificeren voor de CO2-prestatieladder (min. trede 3) en zijn zij selectiever in het inschrijven op aanbestedingen. TASK vindt het namelijk belangrijk dat duurzaamheid een eis is in een aanbesteding.

Profijt
Voorop staat de toegevoegde waarde die TASK levert en wil blijven leveren aan medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers, aandeelhouders en overige stakeholders. De organisatie ziet voldoende mogelijkheden en kansen om in Nederland op de markten van Mobiliteit, Water, Ruimte en Energie een goede bijdrage te leveren en te werken aan toonaangevende projecten. Daarnaast proberen zij ook impact te maken door samen te werken met verschillende maatschappelijke partners, zoals bijvoorbeeld Net4Kids en JINC.

Plezier
De toegevoegde waarde van TASK heeft niet alleen raakvlakken met de ontwikkeling van TASK en zijn medewerkers maar ook in de gezonde verhouding tussen werk en privé, werkvreugde en de persoonlijke ambities en wensen. Er wordt ruimte gemaakt voor samenwerking, activiteiten en persoonlijk contact. Leuk werk is een van de onderliggende pijlers van TASK die hoog in het vaandel staat en moet zorgen voor een duurzame relatie tussen TASK en de medewerker.