nl

Eind 2025 moet het zover zijn. Dan ligt er een nieuwe rechtstreekse verbinding tussen de A16/A20 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. De 11 kilometer lange rijksweg, met onder meer een tunnel door recreatiegebied Lage Bergse Bos, moet de bereikbaarheid van Rotterdam en de leefbaarheid voor omwonenden flink verbeteren. Nynke de Vries is vanuit EIFFEL Projects als omgevingsadviseur bij dit project betrokken en vertelt in dit artikel over haar werkzaamheden.

Namens opdrachtgever Rijkswaterstaat is Nynke sinds 2 jaar als omgevingsadviseur verantwoordelijk voor een specifiek onderdeel van het tracé: het gedeelte Rottekade. Hier hebben de werkzaamheden veel impact op omwonenden, omdat hun huizen dicht bij de bouwplaats staan. Het tegemoetkomen aan de wensen van de bewoners is dan ook één van de grootste uitdagingen van het project, legt Nynke uit. “Toen ik aan deze klus begon, had de bewonersgroep net alle contacten stopgezet. Dat we het overleg weer hebben kunnen opstarten door op een aantal punten aan hun wensen tegemoet te komen, beschouw ik als een succes.”

“Het is een illusie dat omwonenden het met alles wat we doen eens zijn”, weet Nynke. “Maar ze weten inmiddels wel dat we ze serieus nemen en ook voor hun belangen opkomen. Daar blijf ik mijn best voor doen. Zo hadden bewoners veel last van het intrillen van damwanden bij de Rotte en de Rottekade. Het uittrillen zou ook weer veel overlast veroorzaken. Uiteindelijk hebben we besloten om plaatselijk een aantal damwanden te laten zitten, wat veel overlast scheelt.”

Overleggen met bestuurlijke stakeholders

Omwonenden zijn niet de enige stakeholders waar Nynke bij dit project rekening mee heeft te houden. Haar werkzaamheden bestaan ook uit het overleggen en afstemmen met bestuurlijke stakeholders zoals betrokken gemeenten, waterschappen en het Recreatieschap Rottemeren. Bij een project van deze omvang en impact komen er tal van verschillende onderwerpen aan bod, vertelt Nynke. “De ene keer ben je bezig om te bepalen waar we bomen mogen planten om te compenseren wat er in een eerdere fase van het project is gekapt. En een andere keer gaat het weer over compensatieclaims voor bewoners die de waarde van hun huis zien dalen.”

In de praktijk betekent het dat geen werkweek voor de omgevingsadviseur hetzelfde is. “Van huisbezoeken en bewonersavonden tot bestuurlijke overleggen en het regelmatig aanwezig zijn op de bouwplaats: die afwisseling en complexiteit zorgt ervoor dat het project A16 Rotterdam voor mij echt het summum van omgevingsmanagement is.”

Een ‘heel tof project’ met maatschappelijke impact

Om de grote ambities van het project waar te maken, werkt Nynke namens opdrachtgever Rijkswaterstaat nauw samen met aannemerscombinatie De Groene Boog. Dat bevalt haar erg goed. “We werken heel constructief en met een fijne sfeer samen, terwijl we contractueel soms best wel verschillende belangen hebben”, zo merkt ze op.

Nynke woont zelf in Rotterdam en vindt het daarom extra bijzonder om aan dit project te werken. “Ik vind het gewoon een heel tof project. Op technisch gebied, met de tunnel door het bos en de fly-over over het Terbregseplein, maar ook vanwege de maatschappelijke impact. Er komt straks een manier om de ringweg van Rotterdam te vermijden, waardoor de bereikbaarheid van de stad toeneemt en het minder druk wordt op het onderliggend wegennet.”

Ook wordt dit ’s werelds eerste energieneutrale snelweg met een tunnel, mede door slim om te gaan met de verlichting in de tunnel en het opwekken van energie door zonnepanelen die langs de snelweg komen. “Het is bijzonder om onderdeel van zo’n project te zijn”, besluit Nynke.

Dit enthousiasme deelt zij graag met het omgevingsteam van EIFFEL Projects, welke zij onlangs samen met een collega van de aannemer rond heeft geleid over het project.